René Ten Bos – Het volk in de grot

René Ten Bos geeft in het boek Het volk in de grot zijn eigen, nieuwe visie op de tegenstelling tussen volk en elite. De elite moedigt het aan dat het volk zich verder gaat ontwikkelen. Ten Bos geeft in het boek zijn mening weer over de vraag of het volk überhaupt wel de behoefte heeft om zich te ontwikkelen. De grot uit de titel verwijst naar de grot van Plato waar gevangenen…

Lees verder

Klaas Landsman – Naar alle onwaarschijnlijkheid

Hoogleraar mathematische fysica Klaas Landsman geeft met zijn boek ‘Naar alle onwaarschijnlijkheid’ een scherpe kijk op toeval en toevalligheden. Bestaat toeval eigenlijk wel? En als dat inderdaad het geval is, hoe moeten we dat dan precies gaan uitleggen? In ‘Naar alle onwaarschijnlijkheid’ staat Landsman stil bij verschillende gebieden waarbinnen het toeval een rol zou kunnen spelen; de natuurkunde, de biologie, maar ook binnen religie en geloof. Hoewel hogere wiskunde en fysica behoorlijk…

Lees verder

René ten Bos – Dwalen in het antropoceen

In het boek dwalen in het antropoceen staat Rene ten Bos stil bij het antropoceen, een geologische term waar veel discussie over is. Het is het tijdperk waarin de mens zijn stempel op de aarde drukt. De mens heeft een ‘cascade aan catastrofes’ teweeg gebracht, aanstaande ecologische rampen, die het leven op het aardoppervlak ingrijpend gaan wijzigen. Ten Bos probeert ons wakker te schudden. We moeten naar een ingrijpend ander gedrag, een…

Lees verder

Joke Hermsen – Kairos

Het boek Kairos van Joke Hermsen bevat een reeks van briljante essays van Joke Hermsen over de noodzaak van kwalitatieve tijd. Kairos is de god van het juiste moment, de juiste maat, van de interval en van de subjectieve ervaring van tijd, goed te onderscheiden van de lineaire kloktijd van zijn grootvader Chronos. Kairos wil zeggen: de tijd nemen en het juiste moment pakken. Het boek heeft als ondertitel Een nieuwe bevlogenheid omdat de interval…

Lees verder
Sluit Menu