René ten Bos – Dwalen in het antropoceen

René ten Bos – Dwalen in het antropoceen

In het boek dwalen in het antropoceen staat Rene ten Bos stil bij het antropoceen, een geologische term waar veel discussie over is. Het is het tijdperk waarin de mens zijn stempel op de aarde drukt. De mens heeft een ‘cascade aan catastrofes’ teweeg gebracht, aanstaande ecologische rampen, die het leven op het aardoppervlak ingrijpend gaan wijzigen. Ten Bos probeert ons wakker te schudden. We moeten naar een ingrijpend ander gedrag, een andere houding. Zijn nieuwe boek leert ons te dwalen in de vreemde zone tussen mens en natuur.Korte samenvatting

Ten Bos brengt met zijn boek een aantal boodschappen. Wij mensen maken deel uit van een ecologisch systeem, een bestaanssamenhang (mens, dier, plant, etcetera) die te duister is om met wetenschap te beschouwen. De mens is immers een oppervlakte- verschijnsel in de dieptegeschiedenis van de aarde. Zien we die historie als Eiffeltoren, dan vertegenwoordigt het bestaan van onze soort een verfschilfer op de uiterste spits. Sommigen denken dat de schade beperkt kan worden door middel van geo-engineering, maar ecosystemen laten zich niet herstellen door menselijk toedoen. Volgens ten Bos kunnen we niet anders dan te dwalen, in de hoop de juiste (uit)weg te vinden. Daarvoor gaat hij te rade bij vier wetenschapsgebieden: klimaatwetenschap, biologie/ecologie, menswetenschap en geschiedwetenschap. Maar de materie blijkt weerbarstig – alsof je een wolk wilt vastpakken. Om zo’n wolk te leren begrijpen, roept de schrijver de hulp in van vier filosofen: Blanchot, Serres, Dufour en Morton, denkers die zich diepgaand hebben beziggehouden met het verschijnsel desoriëntatie. De lezer raakt daarbij gaandeweg steeds sterker de draad kwijt. Het alarmisme en het apocalyptische denken die tot uitdrukking komen in dit begrip helpen niet om meer richting te vinden. Maar dat is ook expliciet de bedoeling van de schrijver. Dwalen is waar het om gaat omdat we op dit moment niet weten waarheen we moeten.

Duidelijk, schitterend, zeer leesbaar, geestig en overal heldere filosofische zoektocht.

Boek gegevens

Pagina’s 192
Uitgever Boom/td>
Taal Nederlands
ISBN 9781408894712
Vertaald Nee
Uitgegeven februari 2017
Bestel BOL.com

Over René ten Bos

René ten Bos is een Nederlands filosoof, auteur en organisatiedeskundige. Hij is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en honorary professor aan de Universiteit van St Andrews in Schotland

Geef een reactie

Sluit Menu